Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Vagahau Niue

Subtitle
Niue

Mau amaamanaki

Fakafetui mo e matutaki ke ako-mena

Ko e tau mahina e i mua ko e tau aoga fakamahani mo e tau aoga fanau lalahi kua lata ke gahua he taha puhala kehe ke taofi e utafano he COVID-19. Kua amanaki e kupega nai ke lagomatai e tau mamatua, tau magafaoa, mo e tau aoga ke maeke e tau fanau mo e tau fuata ke tumau e ako-mena ke he kaina.

Ko e mautali ke lagomatai e tau tagata ke fakafetui mo e tumau ke ako-mena.

Ko e tau aoga fakamahani mo e tau aoga fanau lalahi, ke taute e tau fakaholoaga ke tumau e ako-mena he tama haau ke he kaina. Ka fai huhu a koe hagaao ke he ako-mena he tama haau, ti hea atu fakamua ke he hana tau faiaoga.

Maeke foki a koe ke ui ke he ofisa matakavi he Minisituli Faahi Fakaako.

Tau ofisa matakavi he Minisituli

Mau amanaki ke ako-mena mai i kaina

Tau hatakiaga ma e tau matua mo e magafaoa

Mau amanaki ke ako-mena mai i kaina - tau hatakiaga ma e tau mamatua mo e magafaoa

Ko e ako-mena ke he kaina nakai ke fakatupetupe aki a koe mo e magafaoa haau. Tutala mo e tau fanau mo e tau fuata ke he kakano ma lautolu mo e matutaki ke he faiaoga mo e aoga he tama haau, tumau e lotouho ke he tama, mo e taofi e tupetupe haau ka maeke. Fai fakaholoaga e faiaoga he tama haau ke ako-mena i kaina – nakai amanaki ke hukui e koe e faiaoga.

Ko e fakailoaaga nai ke lagomatai a koe ke mautali ke ako-mena e tama haau ki kaina. Ko e lagomatai kia koe mo e magafaoa haau ke fakafetui mau, tumau ke ako-mena, mo e moui fiafia.

Kua lata a koe ke fakatoka tata e tau numela telefoni mahuiga, tuga he aoga fakamahani he tama haau, tau aoga fanau lalahi mo e kitia kua iloa he tau faiaoga e haau a tau puhala matutaki.

Kaeke kua fai fekau poke manako takitakiaga a koe, fakamolemole totou e fakailoaaga he Tuaga-Malolo poke vilo ke he Matakau Fakatonu Tagata (CAB) he maaga/matakavi poke Faahi Gahua mo e Moua Tupe (WINZ).

Kupega he Matakau Fakatonu Tagata

Kupega he Faahi Gahua mo e Moua Tupe

Ha kua amanaki a koe ke ako-mena e tama haau ke he kaina:

 • tutala ke he tama haau, fanogonogo ke he haana a tau manatu ko e manako ke ako-mena fefe mo e fakatautonu e loto fakauaua
 • fakatoka e tau gahua mo e tau levekiaga he magafaoa mo e tau kapitiga
 • ti manamanatu po ko hai ka lauia lahi ai he gagao
 • ko hai ka gahua mau ai?
 • ko hai ke nofo mo e tama/fanau ke he kaina ke lagomatai ha lautolu a tau akoaga-mena?
 • ko hai foki ke fakatau leveki mo koe?

Mau amanaki ke ako-mena fakatititolo

Ko e Minisituli Faahi Fakaako ha ne gahua ai ke maeke e tokologa he tau magafaoa ke matutaki mo e fai lakau hila ke fakaaoga. Tomatoma atu a mautolu kia mutolu ke tutala ke he aoga fakamahani poke aoga ke fakakite kia lautolu poke:

 • fai lakau ako-mena fakatititolo (digital learning) nakai e kaina haau
 • fai puhala matutaki ke he kupega mo e moua fekau nakai ke maeke a koe ke moua e tau mena gahua aoga mo e tau koloa
 • iloa nakai ke matutaki ke he haau a seneta poke aoga
 • iloa nakai ke fakaaoga e tau fakaholoaga ka fakaaoga he tau faiaoga mo e tau fanau haau.

Ka fai komopiuta poke lakau-hila a koe ke fakaaoga he tama haau, ha nai e falu fakatonuaga ke fakamooli kua lata mo ako-mena:

 • Tutala ke he tama haau ke he tau puipuiaga faka-onolaini. Ka fia manako tala atu foki, ti vilo atu ke he Netsafe he numela 0508 638 723 poke kumi ke he kupega he Netsafe.
 • Ole ke he tama haau poke fuata ke gahua he taha mena ne maeke a koe ke kikite atu ko e o ki fe faka-onolaini.
 • Lali ke ua kitia e kikila poke tau ata-fakaata ke he lapahio.

Ka nakai iloa mitaki a koe he tau mena nai, fakamolemole tutala ke he aoga poke seneta haau. Neke manako foki a koe ke ole e taha lafu, katofia, poke kapitiga ke lagomatai.

Ka iloa foki e koe falu mamatua poke tau magafaoa ne tuga a koe, ti tomatoma atu ke o ke tutala mo e ha lautolu a tau aoga fakamahani poke aoga fanau lalahi.

Lagomataiaga ako-mena

Fakailoaaga ma e tau mamatua mo e tau magafaoa

Akoagamena ke he kaina

To ako-mena he aho katoa, he kaina mo e ki fafo foki he kaina. Ko e tau mena oti haau ka taute i kaina ko e puhala ke ako-mena atu foki. Kua ako-mena ke he tau vagahau takitaha. Ka nakai ko e vagahau Papalagi e vagahau motu haau, ti fakaaoga e vagahau ia ke he tama haau.

Ka oti e tau aho okioki ti gahua auloa a koe mo e aoga he fanau haau poke aoga fakamahani ke omoi e tau fanau haau mo e tau fuata ke ako-mena tumau. Nakai ko koe e faiaoga. Ko koe ko e lagomatai uho.

To matutaki atu e faiaoga he fanau haau kia koe. Ka nakai fai la kupega hila a koe to matutaki atu foki ni a lautolu kia koe. Ha ne gahua ai e tau faiaoga ke maeke he tau akomena oti ke fai fakaholoaga ke ako-mena ki kaina. Ua tupetupe a koe he lali ai ke eke mo taha faiaoga. Mo e fakaaoga e vagahau motu haau ke tutala ke he tau gahua kua taatu he faiaoga mo e maeke ke taute/tali ke he vagahau Papalagi.

Kua mahuiga ni ke matutaki ke he tau faiaoga he fanau haau mo e tau fuata. Ka nakai la logona a koe mai ia lautolu, ti matutaki atu ke he aoga kaeke kua oti e tukuaoga mo e liu kamata e tau aoga he kuata foou.

Fakatokatoka ko e fakaaoga fefe e kaina haau ke lagomatai e tau fanau ke ako-mena. Kaeke kua ata e kaina haau, neke manako e tau fanau ke ako-mena he taha matapoko. Ko e tau ikiiki neke maeke ke gahua auloa ke ako-mena mo e fakaako ke he tau mena ne fae taute ai he tau aho takitaha.

Tau fakatokatokaaga mo ako-mena he kaina

Ko e kaina haau ko e taha puhala ako-mena. Kua ako-mena ke he tau mena taute mau ai he tau aho takitaha. Manatu mena fakafiafia foki e ako-mena mo e nakai puipui poke fakataputapu tumau.

Manatu kua mahuiga ke tutala mo e tau fanau ke he vagahau ne mukamuka a koe he fakaoga. Ka nakai ko e vagahau Papalagi e vagahau motu haau, ti fakaaoga e vagahau ia haau.

Falu mena ke manamanatu a koe ki ai mo e haau ke taute ha nai:

 • Nofo he aho tuga fa-mahani mo e fai fakaholoaga ke lagomatai e tau tagata oti. Fakatokatoka e tau mena ma e aho. Fai magaaho ma e fanau mo e tau fuata mo e fifili e tau mena ke taute auloa mo koe, mo e ha lautolu ni ke taute auloa, ai lagomatai e koe, poke ke taute ni e lautolu. To lagomatai e tau tagata oti ke kikite fakamitaki.
 • Maeke e ako-mena ke he magaaho kua lata tonu ma e kaina haau, fakatautau ke he tau gahua foki ke taute ai.
 • Okioki ke he falu magaaho mo e ka maeke, ti o ki fafo ke fafagu matagi foou mo e faofao ai foki.
 • Falu mena haau ke taute ke lagomatai aki e tama he tau aho takitaha:
  • Totou (poke fanogonogo) he tala. Ua tupetupe ka ai maeke he tama ke totou oti e tau kupu. Kaeke kua tu he taha kupu ti – fakatali. Ti, ole atu kia ia ke fakaleo e tau matatohi he kupu, mo e nava kia ia ha kua lali ti liu matutaki ke totou foki.
  • Tohi taha mena. Tuga ko e tohi, ko e tala, tau mena hagaao ke he taha mena ne fiafia e tama ki ai, tala pele, tala hataki – ha mena ne fiafia e tama haau ki ai. Mahuiga lahi e tau manatu fakakite he tau tohitohi.
  • Kumikumi e tali, poke – taute taha kumikumiaga uka auloa mo e age ke he taha tagata kehe ke kumikumi e tali.
  • Taute taha mena kua hakahakau.
  • Tufatufa tala ha mena kua uho kia koe mo lautolu, mo e kumikumi ko e heigoa ha lautolu kua mahuiga ki ai.
  • Fakalauia e tama he tau mena taute haau he kaina, tuga e kaitunu, unu mena mo e fakamea kaina.
  • Toka taha magaaho ke okioki mo e fefeua.
 • Hea e aoga fakamahani poke aoga ke kitia kua fai mena taute nakai a lautolu ke maeke ia koe ke lagomatai e ako-mena he kaina – tuga e tau fakatonu, manatu, mena taute mo e puhala ke moua e tau koloa aoga.
 • Kumi atu ke he faiaoga he tama haau ko e heigoa e puhala mitaki ke matutaki mau ai a mua kae ako-mena e tama haau he kaina.
 • Fakatutala ke he tau mena fakaako ma e tau faahi tapu takitaha. Tuga ke he nofoa molu poke ha mena ni kua mitaki kia mutolu auloa.

Tau koloa fakaako mo ako-mena he kaina.

Haia e falu mena fakaako he tau kupega onolaini ke lagomatai ke totou mo e tohitohi mo e numela mo e saiene. Ko e tau mena fakaako ha ia he tau mataulu he tau tau fakamua, mo e tau aoga he tau atutau ne 1 – 4, 5 – 8 mo e atutau 9 – 13.

Tau aoga fakamahani

Tau atutau 1 – 4

Tau atutau 5 – 8

Tau atutau 9 – 13

Tau fanau aoga tokoluga momotua

To moua e koe e tau fakailoaaga tonu ma e haau a faitama ke he tau puhala akomena haia he tau kupega na:

 • Tau fakailoaaga mo e lagomatai ma e NCEA ke he Kupega StudyIt, ne putoia ai e tau fakatonuaga mo e feua ma e tau akomena NCEA.
 • Kupega he School Leavers' Toolkit for Students kua lagomatai ke atihake e tau makaka faka-gahua.
 • Kupega he NZQA ke fakakite e tau fakailoaaga fakafoou ke he tau mena tutupu ke he NCEA.

Tau Aoga Ako-Gahua poke Gateway

Matutaki ke he aoga haau ke tutala ke he hukui fakatonu he Aoga Ako-Gahua poke fakatonu ha Gateway. Maeke ia lautolu ke lagomatai e falu mena fakaako ki kaina. Ka manako a koe poke fuata haau ke matutaki ke he Aoga Ako-Gahua to moua e koe e tau talahauaga ke he kupega ha Gateway.

Maeke foki a koe ke kumi taha foaki fakaakoaga onolaini ke he kupega he Find a provider - Youth Guarantee.

Tau Fakaakoaga Kehekehe poke Tau Seneta Gahuahua

Fakamolemole matutaki ke he aoga haau ke kumi tala foki ke he tau akoagamena he kaina.

Tuaga-Malolo

Ko e malolo tino, mafola mo e tuaga-malolo mitaki he haau a tau fanau, tau fuata mo e haau a magafaoa katoa kua uho lahi ni kia tautolu oti.

Nofo mo e mafola

Ko e puipuiaga he malolo tino he tagata, ke holoholo tumau e tau lima. Kia fakamanatu ke he tau fanau mo e tau fuata (mo e falu) ke holoholo e tau lima to kai, taute mena kai, ka oti e tihe mo e koho, ka oti e hiki he kaputi he muke mo e ka oti e fakaaoga he falevao. Talaage ke uhu lagaua fakalahi e lologo aho fanau, kae holoholo e tau lima. Ko e puhala ha ia ke iloa e koe kua manatu tumau e lautolu.

Ka koho poke tihe e ha tagata kua lata ke fakaaoga e tisiu poke pepa falevao ke pa aki e ihu mo e gutu ti tuku ke he puha veve. Ko e lagomataiaga a nai ke aua neke fakaholo atu e gagao haau ke he taha tagata foki.

Nofo haohao mitaki

Ko e nonofo haohao mitaki he magafaoa ko e mena uho lahi ni. Kaeke kua logona e koe mo e falu mamatua e milino mo e mafola he momoui haau to pihia foki ka logona he tau fanau mo e tau fuata.

To ha ha i ai foki e falu fakalavelave:

 • Ka manako tupe a koe mo fakatau kai mo e totogi kaitalofa, ti kumi atu ke he: https://covid19.govt.nz/individuals-and-households/financial-support/#help-with-money poke vilo ke he 0800 559 009
 • Ka manako lagomatai ma e fale a koe, ti vilo atu ke he Minisituli Faahi Pisinisi, Fakafoou mo e Fakagahua (Ministry of Business, Innovation and Employment) ke he: 0508 754 163
 • Kaeke ko e gahua tonuhia haau ti manako lagomatai ke leveki e tau fanau kumi atu ke he: Childcare options for children aged 0-13 of essential workers - Ministry of Education website
 • Kaeke kua manako ke iloa tala ke he penefiti haau, haia e fakailoaaga ke he: 0800 559 009
 • Ka fai fakamailoga a koe poke taha he kaina ke he COVID-19 ti vilo mua e ekekafo (GP) haau, poke HEALTHLINE he 0800 358 5453
 • Kaeke kua nakai iloa tonu e koe ko hai ke kumi fekau ki ai, ti vilo e laini lagomatai ai fai totogi he fakatufono ke he 0800 779 997. Hafagi he tau tula 8 he pogipogi ke he 1 he tupoula, 7 e aho he faahi tapu
 • Ka tupetupe a koe ha ko e tama poke fuata tutukelea, ti vilo e Oranga Tamariki he 0508 326 459 he 24 tula he aho, 7 e aho he faahi tapu

Kumi lagomatai ke fahia ke taute

Ko e magaaho tupetupe a nai ma e tau tagata oti. Tonuhia tuai ni ke fakauaua mo e tupetupe e loto.

Ke he matakavi maaga haau, fai gahua mahuiga e tau mamatua mo e tau magafaoa ke taute

 • Ko e leveki he mafola he fanau haau mo e magafaoa ko e mena mahuiga lahi
 • Kaeke ke mahani totonu a koe mo e tau mamatua he 'fufua' puipui ha mutolu, to logona foki he fanau e mafola mo e tote e tupetupe
 • Tufatufa ke he magafaoa mo e maaga – e haau a tau manatu mitaki, tau fakailoaaga ne iloa e koe ke moua lagomatai, tau mena ne maeke ia koe ke lagomatai (he telefoni poke onolaini). Ua matakutaku ke tutala mo e magafaoa kaeke kua nakai hagahaga mitaki e logonaaga he nofo he kaina
 • Nofo matutaki – ka maeke ti hea telefoni, tekisi (text) poke imeli, ke tala mo e falu i fafo he fufua ha mutolu, ke fakamafana atu kia lautolu he magaaho nai
 • Kaeke ko koe taha he matakau Talanoa Ako Hub, nofo matutaki mo lautolu mo e fetufatufa aki e tau mena ka tutupu. Ko e fakaholoaga lagomatai ma haau mo e magafaoa, mo e omoi he tau ako-mena
 • Lagomatai e tau fanau mo e tau fuata ke iloa to nakai tumau e mena nai – pihia e amanakiaga, mo e taute e tautolu oti e mena kua tonu

Kaeke kua tupetupe poke ai fiafia a koe poke taha he magafaoa, ti kitia e koe kua lata ke fai levekiaga, kumi atu ke he: https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-health-advice-general-public/covid-19-wellbeing-alert-level-4 poke https://www.mentalhealth.org.nz/get-help/covid-19/ ke iloa ko fe ke moua lagomatai mai ai. Maeke a koe ke vilo/hea:

Tau Laini-lagomatai

 • 1737 – Hea ai fai totogi poke tekisi (text) e 1737 he ha magaaho ni ke tutala mo e taha pulotu kanosela
 • Lifeline – 0800 543 354 poke tekisi ai totogi e 4357 (HELP)
 • Youthline – 0800 376 633 poke tekisi ai fai totogi e 234
 • Samaritans – 0800 726 666

Kua tuku-fenoga auloa a tautolu he magaaho tupetupe nai. Ko e falu magaaho ka tupetupe e tau tagata ti fa logona ai e ita. Neke mahani vale a lautolu ke fakamatakutaku mo e fakamamahi e falu he kaina poke magafaoa. Haia e tau lagomataiaga, kumi ke he fesipuka @LeVaPasifika ke iloa tala mo e tau lakau fakagahua, poke kumi lagomatai mo e tau tagata ke tutala ki ai he Helplines - Mental Health Foundation of New Zealand Website. Maeke foki a koe ke vilo atu ke he tau numela telefoni na i luga ke kumi fakatonuaga mo e lagomatai.

Manatu ka malolo a koe mo e fiafia e loto, to lagomatai ai foki ke he magafaoa haau. Ka maeke ia koe, ti fakatoka e taha magaaho:

 • Okioki
  • Fano ke lakahui poke faofao ke he fufua haau, kae fuafua ke he nofoaga haau. Haia e tau fakaholoaga faofao ha Les Mills he TV ma e tau aho takitaha
 • Kumi magaaho – ke tuga ke finatu ke he poko ti pa e hala poke fano ke lakahui – ke lagomatai a koe ke loto totonu
 • Totou tala poke kitekite ke he taha ata ne fiafia a koe ki ai
 • Ua kitekite tumau ke he tau tala fakatino ke he COVID ne fa fakatupetupe e loto haau mo e magafaoa
 • Fakakia e tau fanau haau mo e tau fuata – makaukau lahi a lautolu mo e fa fai vaiga mo e tau koli mo e tau fefeua ke fakafiafia aki a koe.

Tau fanau mo e tau fuata ke ako-mena ke he kaina

Ke he vaha tukuaoga ko e tau mena fa taute mau e koe mo e fanau, mo e tau mena ne fa taute auloa e lautolu to lagomatai aki e ha lautolu a tau ako-mena. Nakai ko koe ko e faiaoga.

 • Uta ke he nofoaga haau, fakatoka e puhala mitaki ke o atu ki fafo mo e nonofo he fufua ni ha mutolu
 • Ka o atu ki fafo, faofao mo e fafagu e matagi foou to lagomatai mooli e tau fanau haau mo e tau fuata ke fakaaoga malolo mo e okioki

Mo e ka liu kamata e kuata aoga foou, to fai fakatokaaga kua mau he aoga mo e tau faiaoga he fanau haau ke lagomatai aki e tau ako-mena he tau fanau haau. To nakai eke a koe mo faiaoga ha lautolu. To maeke a koe ke fakatumau e tau ako-mena ha lautolu, pete he nakai o atu ke he aoga.

Ha ne fae talaga ai he Minisituli Faahi Fakaako (Ministry of Education) e tau koloa fakaako ke lagomatai aki a koe:

 • Tau gahua lima - tau tohi fakakite, kamata tutalaaga, tau koloa ako-mena
 • Hatakiaga he tuagamalolo - fakatautonu he tau fakatutalaaga uka, ko e kumi lagomatai ki fe
 • Tau koloa ma e tau matua mo e magafaoa - ke fakalaulahi he tau ako-mena auloa
 • Kaeke kua mau e tau koloa aoga oti nai to maeke a koe ke kumi ke he: Wellbeing advice and guidance.

Ma e tau fanau aoga tokoluga/hae-sikulu, ko e tau faiaoga mo e tau ulu faiaoga ke matutaki atu kia mutolu ke iloa e tau lakaaga ki mua.